Vilkår og betingelser for privatkunder

Introduktion

I det følgende står beskrevet hvilke vilkår og betingelser som gælder, når du bliver kunde hos GreenSavers en del af Go2Green Energy ApS, CVR.nr: 40443533 med registreret adresse Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

 

Medlemskab af GreenSavers

Både private og virksomheder med egen elmåler kan tilmelde sig GreenSavers. Alle boligtyper og virksomheder har mulighed for at tilmelde sig vores service.

Formålet med behandling og lagring af personoplysninger og anden relevant elinformation, herunder forbrug og priser er, at kunne skifte vores kunder til de mest fordelagtige elaftaler samt løbende sende nyhedsmails med tilbud og tips til at spare på elforbruget. Nyhedsmails vil kun blive sendt til kunden såfremt kunden har accepteret dette ved indmeldelse. GreenSavers skifter typisk kunderne til nye aftaler 2 gange om året. Som medlem vil du derfor løbende blive skiftet mellem de forskellige elselskaber for at opnå den billigste pris på klimavenlig el. GreenSavers behandler kun et minimum af information om dig. Den information vi har brug for, er nærmere beskrevet under punkt 11.

Du giver samtykke til at GreenSavers må overføre personoplysninger til et nyt elselskab med henblik på at tegne en ny elaftale på dine vegne. Dine personoplysninger videregives ikke til andre end det pågældende elselskab.

 

Opsigelse af abonnement

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske ved at skrive til hej@greensavers.dk.

 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit abonnement uden begrundelse. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du tilmeldte dig GreenSavers service. Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret skal det ske ved at skrive til hej@greensavers.dk.

 

Fuldmagt

Når du tegner et abonnement hos GreenSavers, giver du samtidig GreenSavers fuldmagt til på dine vegne at skifte dig til et nyt elselskab, samt opsige eksisterende aftale hos nuværende selskab. GreenSavers er også bemyndiget til at modtage oplysninger om nuværende aftaler, herunder forbrug, priser betingelser samt anden relevant information.

 

Indbetaling til elselskabet

Din elregning består af flere dele:

  • Betaling til dit elselskab for elforbrug, abonnement og eventuelle gebyrer. Denne pris varierer fra elselskab til elselskab.
  • Betaling til dit netselskab for transport af el. Denne pris er den samme uanset udbyder.
  • Betaling til staten. Til staten betaler du skatter og afgifter (elafgift, PSO-tarif og moms). Denne pris er også den samme uanset udbyder.

Dit elselskab er ansvarlig for opkrævning af ovenstående. Afregning af dette opkræves fortsat direkte af elselskabet overfor kunden. GreenSavers påtager sig derfor ikke ansvar for betaling af elregninger til elselskabet.

 

Flytning

Ved flytning kan aftalen følge med kunden til ny adresse. Kunden er forpligtet til at tage kontakt til GreenSavers ved flytning, hvorefter GreenSavers sørger for at informere elselskabet.

Aftalens startdato og opsigelse

Aftalen mellem GreenSavers og kunden træder i kraft ved indmeldelse. Aftalen fortsætter indtil en af parterne skriftlig opsiger den.

Privatlivspolitik

GreenSavers ønsker at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Det gør vi, fordi vi værdsætter den tillid, som vores kunder, forretningspartnere og andre, der deler deres personoplysninger med os, viser os.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi hos GreenSavers indsamler og behandler oplysninger om dig. Personoplysninger bruges først og fremmest til at kunne yde den bedste rådgivning i forbindelse med køb af elaftaler og andre services relateret hertil.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du udfylder vores kontaktformular, eller hvis du tilmelder dig som ny kunde hos os.

 

Dataansvarlighed

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

GreenSavers en del af

Go2Green Energy ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
hej@greensavers.dk
CVR.nr 40443533
Tlf.nr +45 42909939

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

 

Vi behandler følgende oplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger, når du bliver kunde hos os;

(a)  navn;

(b)       e-mailadresse;

(c)        telefonnummer;

(d)       adresse;

(e)        CPR-nr.;

(f)        kontooplysninger;

(g)        målenummer;

(h)       strømforbrug; og

(i)  kunde- og aftagenummer.

Ovenstående behandling af personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med os om, at vi på dine vegne kan skifte dig til et nyt elselskab. Elselskaberne er forpligtet til at sikre sig, at de har dit CPR-nummer, for at de kan oprette dig som kunde. Dermed undgår du også, at andre tilmelder dig hos et nyt elselskab uden din accept, ligesom der også vil ske færre fejl på grund af eksempelvis navnesammenfald.

 

Tilmelder du dig vores nyhedsbreve eller konkurrencer, og har du givet samtykke til, at vi må kontakte dig, så vil vi modtage og behandle følgende personoplysninger om dig:

(a) navn;

(b) e-mailadresse; og

(c) telefonnummer

Derudover behandler vi: oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser samt forbrugs- og leveringsoplysninger, oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester, forbrugsmønstre og energiforbrug.

 

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Henvendelser til GreenSavers

Ved at give GreenSavers lov til at måtte kontakte dig, giver du GreenSavers tilladelse til at måtte kontakte dig pr. telefon, brev eller e-mail vedrørende salg af strøm og/eller andre relaterede produkter udbudt af GreenSavers. Denne tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes ved at skrive til hej@greensavers.dk

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til hej@greensavers.dk.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til Datatilsynet: Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon: +45 33 19 32 00 og e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

GreenSavers en del af

Go2Green Energy ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Telefon: +45 42909939
E-mail: hej@greensavers.dk

 

+45 42 90 99 39

hej@greensavers.dk